ПОЛИВИНИЛХЛОРИД PVC

Описание на Поливинилхлорид PVC


Поливинилхлоридът PVC – един от най-разпространените пластмаси, представлява термопластичен материал, произведен от естествени суровини. След преминаване през различни технологични степени се получава PVC за производство на широка гама от изделия, с богато цветово разнообразие.
Основни характеристики на PVC

  • Негоримост
  • Трайност и дълга продължителност на живот
  • Химическа устойчивост
  • Устойчивост на атмосферни влияния
  • Лесен за обработка
  • Пластичност
  • Топлоизолация
  • Звукоизолация